top of page

מערכי פעילות
ליום הבינלאומי למאבק בגזענות

חינוך נגד גזענות הוא בעצם חינוך לערכי דמוקרטיה, חינוך לרב תרבותיות ולסובלנות - חינוך לזכויות אדם. חינוך נגד גזענות כולל גם תהליך למידה של הגזענות כתופעה חברתית שפוגעת בערכי דמוקרטיה וזכויות אדם, ואת התובנה כי תפקידו של כל אזרח להיאבק בה. תהליך חינוכי משמעותי גורם לאדם להתבונן בעצמו, בסביבתו הקרובה ובמעגלים החברתיים השונים המקיפים אותו. הוא מחזק את החוש הביקורתי של התלמיד ומעודד אותו לקחת חלק פעיל במאבק בתפיסות עולם גזעניות.

היום הבינלאומי נגד גזענות, החל כל שנה ב-21 למרץ, הוא הזדמנות לשיח חינוכי משמעותי סביב נושא הגזענות בחברה בישראל. בציון היום הזה בבתי הספר ובכיתות יש מסר ואמירה חשובה בגנות הגזענות, כמו גם הזדמנות לעשות חשבון נפש ובדק בית, כי הגזענות נמצאת בכל מקום.

במקביל, חינוך נגד  גזענות צריך להיות חלק בלתי נפרד מכל מעשה חינוכי בבית הספר, ולא רק כפעולה חד פעמית. חינוך כזה צריך להשתלב היטב במקצועות הלימוד השונים, בחינוך החברתי ובאקלים הבית ספרי בכלל. אנו מאמינים, שכל מורה יכול וצריך לראות בעצמו מחנך נגד גזענות.

הערכות החינוכיות, מערכי השיעור, הסרטונים וחומרי העזר המרוכזים בדף זה הוכנו על ידי מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח לשימוש ביום הבינלאומי למאבק בגזענות. הם מיועדים למחנכות ולמחנכים, לרכזי ורכזות החינוך החברתי בבתי הספר, למורות ומורים לכל המקצועות, במטרה לעודד נשות ואנשי חינוך לקחת חלק פעיל בחינוך נגד גזענות.

לשימושכם/ן ביום המאבק בגזענות ובכל עת!

תכלס, לא רואים עלינו שאנחנו גזענים
תכלס, לא רואים עלינו שאנחנו גזענים
רגע לפני שהם באמת ידברו ככה, בואו נשנה את המציאות
רגע לפני שהם באמת ידברו ככה, בואו נשנה את המציאות
חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון
חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון

מערכי שיעורי לחינוך נגד גזענות בהוראת מתמטיקה (כתבה: ד"ר גליה זלמנסון-לוי)

מערכי שיעור לחינוך נגד גזענות בהוראת אנגלית (Written by Dr. Muzna Awayed- Bhishara)

מערך שיעור לחינוך נגד גזענות במדעים (כתבו: יעל ניניו, איילת פרל וד"ר יעל קשתן).

מערך פעילות לחינוך נגד גזענות בגיל הרך (כתבה: ד"ר חגית גור-זיו)

התמודדות עם גזענות – מהלכה למעשה
התמודדות עם גזענות – מהלכה למעשה
bottom of page