top of page

האגודה לזכויות האזרח עסקה מאז תחילת דרכה בקידום החינוך לזכויות אדם. משהתרחבה הפעילות החינוכית הוקמה ב-1988 מחלקת החינוך, ולצד המחלקה המשפטית והמחלקה הציבורית התבססה כאחת משלוש המחלקות המרכזיות בארגון. מאז ועד היום פועלת מחלקת החינוך לקדם חינוך מקיף לזכויות אדם, להקנות ידע על זכויות האדם והמנגנונים המגנים עליהן ולהטמיע את המיומנויות הנדרשות לקידום, הגנה ויישום זכויות אדם במרחב החינוכי ובחיי היומיום.

מחלקת החינוך סימנה את מערכת החינוך כשדה הפעילות העיקרי שלה וכפלטפורמה לחיזוק תודעה הומניסטית ודמוקרטית, והגדירה את נשות ואנשי החינוך כקהל יעד מרכזי, מתוך תפיסה הרואה בהם משאב משמעותי ביותר של המערכת וכסוכני שינוי בקידום חברה דמוקרטית, המכבדת ומחויבת לזכויות אדם.

למחלקת החינוך ניסיון ארוך שנים בפיתוח תכנים חינוכיים ופדגוגיות חדשניות בנושאים של זכויות אדם ומאבק בגזענות, בהכשרת מורים ופרחי הוראה ובליווי תהליכים חינוכיים בתחומים אלה. כחלק מארגון זכויות האדם הגדול והוותיק בישראל, פעילות המחלקה משקפת את הידע החינוכי, הציבורי והמשפטי הרחב הקיים באגודה, הנוגע לכל קשת הזכויות, ובכך טמון ייחודנו.

עבודתנו מתבצעת בקרב קהלים מגוונים בחברה היהודית והערבית בישראל ובשיתוף פעולה עם עשרות מוסדות מתחומים שונים ובהם: משרד החינוך ובתי ספר, מכינות קדם-צבאיות, ארגוני חברה אזרחית ומוסדות אקדמיים להכשרת מורות ומורים.

מחלקת החינוך פועלת למען החברה בישראל וכחלק ממנה, כדי להגן ולקדם את הזכויות של כולן וכולם.

מי אנחנו

צוות המחלקה

Noa.jpg
נועה רותם

רכזת הכשרות וקהילות

suhair.png
סוהיר ג׳רג׳ורה

רכזת הכשרות וחינוך לזכויות אדם
בחברה הערבית

mesi.png
מסי אייצק

רכזת חינוך נגד גזענות ותכנית המשפט ההומניטרי הבינלאומי

soli.png
ד"ר סולי ורד

מנהלת מחלקת חינוך