top of page

מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח מתמחה בתחום הידע המתפתח שעוסק בדרכים המגוונות בהן ניתן להתמודד עם גזענות במרחב החינוכי. חינוך נגד גזענות הוא גישה להוראה ולמידה המבקשת לזהות ולהתמודד עם גזענות, הדרה ואפליה בבתי ספר ובחברה. העבודה בתחום זה מתייחסת למגוון הרכיבים המשפיעים על החינוך כמערכת. היא כוללת היכרות מעמיקה עם המושגים גזע, הגזעה וגזענות, פיתוח כלים ותרגול מיומנויות, זיהוי מופעים שונים של גזענות וטיפול בהם, קריאה ביקורתית והתערבות בתוכנית הלימודים (הסמויה והגלויה) ודרכי ההוראה, כמו גם במדיניות, במנגנונים  ובפרקטיקות הבית-ספריות.

חינוך נגד גזענות הוא תהליך הוליסטי וארוך טווח, השם דגש על ניתוח מערכות של הדרה ודיכוי, תרגול של תקווה ובניית אמון וקידום שוויוניות וצדק. אנו רואים בכם,  נשות ואנשי החינוך, סוכני שינוי היכולים לשלב תפיסה רחבה של מאבק בגזענות בתוך המעשה החינוכי. מטרתנו לספק לכם מסגרת תיאורטית ללמידה ולהעמקה ומגוון אפשרויות להעשרת ארגז הכלים והמיומנויות, שיאפשרו לכם להוביל לשינוי במרחבים בהם אתם פועלות ופועלים: השתלמויות מוכרות לגמול, סדנאות ממוקדות, קורסים אקדמיים לפרחי הוראה, שני ספרים המגלים עולם רחב של אפשרויות לחינוך נגד גזענות, מערכי שיעור מעמיקים ומקוריים, סרטונים ומצגות, ועוד.

 

מחלקת החינוך באגודה תמשיך לפעול להרחבת גוף הידע בתחום זה, לפיתוח כלים ולביסוס החינוך נגד גזענות במערכת החינוך בישראל.

חינוך נגד גזענות

Teaching in Classroom_edited.jpg

סדרת הספרים "שיעור לחיים", בהוצאת האגודה לזכויות האזרח ובשיתוף חוקרות וחוקרים מהאקדמיה, מורות ומורי מורים, הינה חלק מתהליך רב-שנים של פיתוח והרחבת גוף הידע בחינוך נגד גזענות. שני הספרים בסדרה - "שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון" ו"שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מבעד לעדשה רחבה" - מגישים לקהל הקוראות והקוראים תיאוריות ופרקטיקות חדשניות ופורצות דרך לחינוך נגד גזענות, הכוללות התייחסות למרכיבים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים של הלומדות והלומדים, לצד ניתוח ממדים מבניים, מוסדיים, בין-אישיים ואישיים של תופעת הגזענות כהבנייה חברתית. המאמרים בשני הספרים מציעים כלים ופרקטיקות המותאמים לקשיים ולאתגרים שמורות ומורים נדרשים להתמודד עמם, ומדגימים כיצד אפשר להוביל חינוך נגד גזענות באופן אורגני בכל מרכיבי התהליך החינוכי, דהיינו במכלול הערכים והמסרים שמקבלים התלמידות התלמידים במרחבים החינוכיים השונים.

ספרי "שיעור לחיים" פותחו ונכתבו במטרה לחזק את נשות ואנשי החינוך כסוכני שינוי - מהגן ועד התיכון, בכל תחומי הדעת בחינוך הפורמלי והלא-פורמלי. התפיסה העומדת ביסודם רואה בכל מורה מחנכת ובכל מורה מחנך, מתוך אמונה כי הפוטנציאל לשינוי קיים בכל מקום שבו יש אינטראקציה חינוכית.

סדרת "שיעור לחיים" מביעה הערכה רבה לעבודתם החשובה והמאתגרת של צוותי החינוך, מעודדת לאקטיביזם חינוכי ופונה לכל אלו שקידום חינוך נגד גזענות נמצא בלב עשייתם - במערכת החינוך, באקדמיה ובחברה האזרחית.

שיעור לחיים