top of page

כיצד ניתן לייצר הזדמנויות לדיאלוג חינוכי בסוגיות של גזענות והדרה? איך נעצב פרקטיקות בית-ספריות וכלים פדגוגיים כדי לייצר סביבה חינוכית שוויונית, שיש בה תחושת שייכות וסולידריות? איך נוודא שכל הלומדות והלומדים רואים את התרבות, ההיסטוריה והזהות שלהם כמקובלות ובעלות ערך? כיצד נבנה חוסן פדגוגי נגד גזענות בקרב התלמידים והתלמידות שלנו?

מחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח גאה להציג את הספר השני בסדרת "שיעור לחיים" – שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מבעד לעדשה רחבה. ספר זה הוא מדריך מוכוון פעולה המציע כלים אנליטיים ופדגוגיים, ומתודולוגיות עבודה שנועדו לסייע לנשות ואנשי החינוך להוביל שינוי במרחבים הכיתתיים, הבית-ספריים ובמדיניות החינוך.

חינוך נגד גזענות הוא תהליך פדגוגי אקטיבי. הוא כולל זיהוי ומיגור הגזענות באמצעות התערבות במנגנונים, במבנים הארגוניים, במדיניות, בפרקטיקות ובעמדות שיוצרים ומנציחים גזענות. זהו תהליך שעוסק בניתוח מערכות של דיכוי, בתרגול של תקווה, של הבנה ובניית אמון; תרגול של אהבה.

חינוך נגד גזענות מבקש ממחנכות ומחנכים להיות מודעים לדרכים המרובות בהן בתי הספר משקפים מופעים שונים של גזענות ולאופן שבו כל מופע משפיע על כל תלמיד, תלמידה או כיתה. לפיכך, יישומו מצריך גישה הוליסטית, רב-ממדית של הנגלית דרך עדשה רחבה.

כמו הכרך הראשון בסדרה, שיעור לחיים: חינוך נגד גזענות מהגן ועד התיכון, ספר זה הינו חלק מתהליך רב-שנים של פיתוח והרחבת גוף הידע בחינוך נגד גזענות. מטרתו לספק כלים ורוח גבית לאנשי ונשות החינוך בעבודה החיונית של מיגור הגזענות.

מחלקת החינוך מקיימת השתלמויות וסדנאות לנשות ואנשי חינוך סביב תכני הספר והגישות המוצגות בו. נשמח לכל שיתוף פעולה סביב רעיונות המקדמים חינוך נגד גזענות.

האזינו לשיחה עם שניים מכותבי המאמרים בספר - ד"ר גליה בונה וד"ר שרף חסאן.

שיעור לחיים:

חינוך נגד גזענות מבעד לעדשה רחבה

כריכה עברית.jpg

עיצוב הכריכה: נוקי אולחובסקי

איך מפרקים הבניה חברתית? מודל להובלת שינוי עומק בבית הספר

איך מפרקים הבניה חברתית? מודל להובלת שינוי עומק בבית הספר

ד"ר גליה בונה

חוסן נגד גזענות

חוסן נגד גזענות

ד"ר מרסלו מנחם וקסלר

"ואהבת לרעך כמוך"? על אהבה וחינוך ביקורתי

"ואהבת לרעך כמוך"? על אהבה וחינוך ביקורתי

חגית כהן אליהו

בין הגזעה לגזענות

בין הגזעה לגזענות

שיח מנחות ומנחים במחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח

קהילות מאבק של מורות ומורים ביקורתיים: המקרה של "פורום המורים הערבים לאזרחות"

קהילות מאבק של מורות ומורים ביקורתיים: המקרה של "פורום המורים הערבים לאזרחות"

ד"ר שרף חסאן

דיסוננס ככלי חינוכי להתמודדות עם עמדות גזעניות

דיסוננס ככלי חינוכי להתמודדות עם עמדות גזעניות

ד"ר אדר כהן

חינוך נגד גזענות ממקורות היהדות: מפת דרכים

חינוך נגד גזענות ממקורות היהדות: מפת דרכים

שאול וכשטוק

"איך הם יכולים להגיד דברים כאלה?" ממדים קיומיים ופוליטיים בחינוך נגד גזענות

"איך הם יכולים להגיד דברים כאלה?" ממדים קיומיים ופוליטיים בחינוך נגד גזענות

ד"ר בועז צבר

השתתפות בנרטיבים שונים דרך ההדהוד הקבוצתי: הכרה, התקרבות והתרחבות

השתתפות בנרטיבים שונים דרך ההדהוד הקבוצתי: הכרה, התקרבות והתרחבות

ד"ר מיכל שמחון

אקו-פמיניזם: האפשרות לחינוך נגד כל האפליות

אקו-פמיניזם: האפשרות לחינוך נגד כל האפליות

עביר ריאד חשיבון

נרטיבים קאונטר-הגמוניים על גזענות, הדרה ועוולות היסטוריות: כיצד ללמדם בכיתה? המקרה של פרשת ילדי תימן

נרטיבים קאונטר-הגמוניים על גזענות, הדרה ועוולות היסטוריות: כיצד ללמדם בכיתה? המקרה של פרשת ילדי תימן

ד"ר סיגל עוזרי רוייטברג

טיפוח אמפתיה בין קבוצות ככלי להתמודדות עם גזענות

טיפוח אמפתיה בין קבוצות ככלי להתמודדות עם גזענות

ד"ר נועה שפירא

أتسمعينني؟ התשמעי קולי? שפה ככלי למאבק בגזענות

أتسمعينني؟ התשמעי קולי? שפה ככלי למאבק בגזענות

ד"ר גל הרמט וג'ורג'ינה סרייה

ניירות עמדה
  • ??????

  • ??????

  • ??????

דו"חות
  • דוח מבקר המדינה בנושא
    "חינוך לחיים משותפים
    ולמניעת גזענות"

  • ??????

  • ??????