top of page

חינוך לזכויות אדם כל השנה

בלוח זה מרוכזים ימים בינלאומיים שיכולים לשמש בסיס לפעילות חינוכית ולעודד שיח משמעותי על מצב זכויות האדם בישראל ובעולם.

ינואר

24.1 יום החינוך הבינלאומי 

בדצמבר 2018 הכריזה עצרת האומות המאוחדות על ה-24 בינואר כ"יום החינוך הבינלאומי", לחגיגת תפקידו של החינוך בקידום שלום ופיתוח בר-קיימא. אימוץ ההחלטה, שנכתבה במשותף על ידי ניגריה ו-58 מדינות חברות נוספות, הוכיח את הרצון הפוליטי הבלתי מתפשר לתמוך בפעולות ובמאמצים להגשמת חינוך כולל, שוויוני ואיכותי לכולם. בכך, הקהילה הבינלאומית חזרה והדגישה כי לחינוך יש תפקיד מפתח בבניית חברות עמידות ובהשגת כל שאר יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא.

 

חינוך הוא זכות אדם

הזכות לחינוך מעוגנת בסעיף 26 של ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם. ההכרזה קוראת לחינוך יסודי חינם וחובה. האמנה בדבר זכויות הילד, שאומצה ב-1989, מרחיבה וקובעת שמדינות יהפכו את ההשכלה הגבוהה לנגישה לכל. חינוך הוא זכות אדם, טובת הציבור ואחריות ציבורית. חינוך הוא המפתח לפיתוח בר קיימא. ללא חינוך איכותי כולל ושוויוני והזדמנויות לכל החיים, מדינות לא יצליחו להשיג שוויון מגדרי ולשבור את מעגל העוני שמותיר מאחור מיליוני ילדים, נוער ומבוגרים.

27.1 יום השואה הבינלאומי

ב-27 בינואר 1945 שחררו כוחות הצבא האדום את מחנה ההשמדה, הריכוז והעבודה אושוויץ-בירקנאו. המחנה, שהיה אתר הרצח המרכזי של יהודי אירופה, נעשה לסמל מרכזי לשואה ולקורבנותיה. בנובמבר 2005 נקבע ה-27 בינואר כ"יום ההנצחה הבינלאומי לזכר קורבנות השואה". יום זה מאשר את מחויבותן של האומות המאוחדות  להתמודד עם אנטישמיות, גזענות וצורות אחרות של חוסר סובלנות, שעלולות להוביל לאלימות ממוקדת קבוצה. בנוסף, הוא מעודד את המדינות החברות לפתח תוכניות חינוכיות להנחלת זיכרון השואה לדורות הבאים. יום השואה הבינלאומי מצוין בטקסים ובפעילויות במטה האומות המאוחדות בניו-יורק ובמשרדי האו"ם ברחבי העולם, ועל ידי ממשלות ומוסדות אזוריים ומקומיים, בבתי ספר ובאוניברסיטאות.

 

אחריות קולקטיבית

השואה השפיעה עמוקות על המדינות בהן בוצעו פשעי הנאצים, ונודעו לה השלכות והשלכות אוניברסליות במקומות רבים אחרים בעולם. המדינות החברות באו"ם חולקות אחריות קולקטיבית לטיפול בטראומה הנותרת, לשמירה על מדיניות זיכרון אפקטיבית, לטיפול באתרים היסטוריים ולקידום חינוך, תיעוד ומחקר, וזאת למעלה משבעה עשורים לאחר השואה ורצח העם. אחריות זו כרוכה, בין היתר, בחינוך באשר לסיבות, להשלכות ולדינמיקה של פשעים כאלה, כדי לחזק את חוסנם של צעירות וצעירים כנגד אידיאולוגיות של שנאה. כאשר פשעי רצח עם וזוועות ממשיכים להתרחש במספר אזורים בעולם, וכאשר אנו עדים לעלייה עולמית של אנטישמיות וגילויי שנאה, הדבר רלוונטי יותר מתמיד.

פברואר

20.2 היום העולמי לצדק חברתי

ב-בנובמבר 2007 הכריזה האסיפה הכללית של האו"ם כי ה-20 בפברואר יצוין מדי שנה כ"יום עולמי לצדק חברתי". צדק חברתי גורם לחברות ולכלכלות לתפקד טוב יותר ומפחית את העוני, את אי-השוויון ואת המתחים החברתיים. הוא ממלא תפקיד חשוב במימוש אפיקי פיתוח סוציו-אקונומיים, הכרחי להשגת שלום וביטחון בתוך ובין עמים, והוא המפתח להשגת יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא.

קואליציה גלובלית לצדק חברתי

רמות העוני ואי-השוויון בתוך ובין מדינות נמצאות במגמת עלייה בחלקים רבים של העולם. זאת, על רקע שינויים ושיבושים הולכים וגדלים בכלכלות הקשורים לגלובליזציה ולטכנולוגיה, לטרנספורמציות דמוגרפיות משמעותיות, זרמי ההגירה הגדולים ומצבי שבריריות ממושכים. המשברים הכלכליים והחברתיים של השנים האחרונות הוחרפו עוד יותר בעקבות השלכות מגיפת הקורונה, אסונות טבע עקב שינויי האקלים, מתחים גיאופוליטיים וסכסוכים מזוינים. מעבר לטרגדיות האנושיות הקשורות בהם והשפעתם על עולם העבודה, משברים אלה הדגישו את הקשרים ואת התלות ההדדית של כלכלות וחברות ברחבי העולם, והמחישו את הצורך המכריע בתגובה ופעולה מרוכזת ברמה עולמית, אזורית ולאומית, שצדק חברתי יהיה בה ערך ואבן יסוד.

21.2 יום שפת האם הבינלאומי

יום שפת האם הבינלאומי הוכרז על ידי הוועידה הכללית של אונסק"ו (ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם) בנובמבר 1999 בעקבות יוזמה של בנגלדש, ואומץ בעצרת הכללית של האו"ם בהחלטתה משנת 2002. יום זה מצוין מדי שנה כדי לקדם מגוון לשוני ותרבותי ורב-לשוניות. ב-16 במאי 2007, קראה העצרת הכללית בהחלטתה A/RES/61/266 למדינות החברות "לקדם את השמירה וההגנה על כל השפות המשמשות את עמי העולם".

שמירה על המגוון הלשוני

חברות רב-לשוניות ורב-תרבותיות מתקיימות באמצעות שפותיהן, המעבירות ומשמרות ידע ותרבויות מסורתיות באופן בר-קיימא. רב-לשוניות תורמת לפיתוח חברות מכילות, המאפשרות למספר רב של תרבויות, תפיסות עולם ומערכות ידע להתקיים יחד ולהפרות זו את זו. לשפות יש השלכות מורכבות על זהות, תקשורת, אינטגרציה חברתית, חינוך ופיתוח, ונודעת להן חשיבות אסטרטגית עבור אנשים ועבור העולם בכללותו. אולם עקב תהליכי הגלובליזציה, הן נמצאות יותר ויותר תחת איום או נעלמות כליל. כאשר שפות דועכות, מצטמצם המגוון התרבותי בעולם, ואיתו מתפוגגים גם זיכרון, מסורות, אופני חשיבה וביטוי ייחודיים - משאבים יקרי ערך להבטחת עתיד טוב יותר.. כיום גוברת המודעות לכך ששפות ממלאות תפקיד חיוני בהבטחת גיוון תרבותי ודיאלוג בין-תרבותי כמו גם בחיזוק שיתופי הפעולה והשגת חינוך איכותי לכולם, בבניית חברות מכילות, בשימור המורשת התרבותית, ובגיוס פוליטי וקידום פיתוח בר קיימא.

מרץ

8.3 יום האישה בינלאומי

יום האישה הבינלאומי נועד לציין את הישגיהן הפוליטיים, החברתיים והכלכליים של נשים ברחבי העולם, ואת ההכרה בכך שקידום החברה והשלום כרוכים בהשתתפות פעילה של נשים ובשוויון זכויות מלא בין המינים. עוד הרבה לפני שהוכר רשמית על ידי האו"ם בשנת 1975, התקיימה מורשת ארוכת שנים לציון יום האישה הבינלאומי, שנולדה בעקבות פעילויות מחאה והתארגנויות נשים פועלות בתחילת המאה העשרים בצפון אמריקה וברחבי אירופה. מאז אותן שנים ראשונות, קיבל יום זה מימד גלובלי עבור נשים בכל העולם.

תנועת הנשים הבינלאומית ההולכת וגדלה חוזקה על ידי ועידות נשים עולמיות, ועדות, אמנות והצהרות של האו"ם, שסייעו להפוך את ציון היום לנקודת מפגש לבניית תמיכה בזכויות נשים והשתתפותן בזירות החברתיות, הפוליטיות והכלכליות. בין אלה ניתן למנות את הקמת הוועדה למעמד האישה של המועצה הכלכלית והחברתית של האו"ם (1946); אימוץ האמנה בדבר ביטול כל צורות האפליה נגד נשים, המכונה לעיתים קרובות "מגילת זכויות הנשים" (1979); ההצהרה בדבר מיגור אלימות נגד נשים, המכירה בצורות שונות של אלימות נגד נשים כהפרת זכויות אדם (1993); וייסוד אסיפת האומות המאוחדות לשוויון מגדרי ולהעצמת נשים (UN Women) שנועדה להאיץ את ההתקדמות במתן מענה לצרכים של נשים ונערות ברחבי העולם (2010).

יום האישה הבינלאומי מזכיר לנו מדי שנה את העובדות ואת הנתונים הקשים לגבי מעמד הנשים והפגיעה בזכויותיהן, ומעודד את המשך המאבק לשינוי מציאות זו מן היסוד.

21.3 היום הבינלאומי למאבק בגזענות

בשנת 1979 אימצה העצרת הכללית של האו"ם תוכנית פעילויות למאבק בגזענות ובאפליה גזעית. באותה הזדמנות, העצרת החליטה על שבוע של סולידריות עם העמים הנאבקים בגזענות ובאפליה גזעית, שיצוין מדי שנה בכל המדינות החל ב-21 במרץ. בתאריך זה, שבו מצוין היום הבינלאומי לביטול כל צורות האפליה הגזעית, אירע בשנת 1960 "טבח שארפוויל" בדרום אפריקה, בו נהרגו מירי המשטרה 69 מפגינים שמחו כנגד "חוקי המעבר" שהגבילו מאוד את חופש התנועה והעבודה לאזרחים הלא-לבנים. מאז, פורקה שיטת האפרטהייד בדרום אפריקה, חוקים ומנהגים גזעניים בוטלו במדינות רבות, ונבנתה מסגרת בינלאומית למלחמה בגזענות. אך עדיין, בכל רחבי העולם, ישנם בני אדם, קהילות וחברות הסובלים מעוולות כתוצאה מגזענות.

עיקרון השוויון

העצרת הכללית של האומות המאוחדות חוזרת ומדגישה כי כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים בכבוד ובזכויות, וביכולתם לתרום לפיתוח החברה ולרווחתה. בהחלטתה האחרונה מדצמבר 2019, הדגישה העצרת הכללית גם כי כל דוקטרינה של עליונות גזעית היא שקרית מבחינה מדעית, מגונה מבחינה מוסרית, לא צודקת ומסוכנת מבחינה חברתית, וכי יש לדחותה לצד תיאוריות המנסות לקבוע את קיומם של גזעים אנושיים נפרדים. האו"ם עוסק בסוגיה זו מאז הקמתו, והאיסור על אפליה גזעית מעוגן בכל האמצעים הבינלאומיים להגנה על זכויות אדם.

האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית

האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית הועמדה לחתימה ב-7 במרץ 1966. האמנה קובעת, בין היתר, כי כל מדינה מתחייבת לערוב לזכותו של כל אדם בלא הבחנה בין גזע, צבע או מוצא, לאומי או אתני, לשוויון בפני החוק ולהנאה מזכויותיו. המדינות שהן צד לאמנה (ביניהן ישראל) מחויבות לעקירת האפליה הגזעית, מגנות הפרדה גזעית ואפרטהייד ומתחייבות למנוע ולאסור בשטחיהן כל נוהג מסוג זה.

אפריל

22.4 יום כדור הארץ

ב-2009 קבעה העצרת הכללית של האו"ם את ה-22 באפריל כיום כדור הארץ הבינלאומי, והוא מצוין בכל רחבי העולם על ידי ממשלות, ארגונים, קבוצות ופרטים. מטרת היום היא להעלות את המודעות ליכולתו של כל אדם להשפיע - באמצעות התנהלות יום-יומית המתחשבת בסביבה - על גורלנו ועל גורל הדורות הבאים, ולהראות כי צריכת משאבים יעילה משפיעה על כל המערכת האקולוגית ועל איכות הסביבה.

שורשיו של היום חוזרים לשנות ה-70, כאשר הגנת הסביבה עדיין לא היתה בראש סדר העדיפויות הפוליטי והלאומי. בשנת 1970 קרא הסנאטור האמריקאי גיילורד נלסון לקיים בתאריך זה יום של למידה ומחאה, כתגובה למה שתפס כהרס סביבתי נרחב. מעל 20 מיליון איש השתתפו באותו יום בהפגנות שקטות ברחבי ארצות הברית להעלאת המודעות לסביבה. שנתיים לאחר מכן, ועידת האו"ם לסביבת האדם שהתקיימה בשטוקהולם סימנה את תחילת המודעות העולמית לתלות ההדדית שבין בני האדם, מינים אחרים וכוכב הלכת שלנו, כמו גם את כינון יום הסביבה העולמי ב-5 ביוני ותוכנית הסביבה של האו"ם.

בשנת 1992, בפסגת כדור הארץ שהתקיימה בריו דה ז'נרו, אימצו למעלה מ-170 ממשלות את "אג'נדה 21" - תוכנית מקיפה של האו"ם לקידום פיתוח בר קיימא, את הצהרת ריו בנושא סביבה ופיתוח ואמנות נוספות. ועידת ריו היתה הוועידה הגדולה הראשונה שבה פיתוח בר-קיימא היה הנושא העיקרי שנדון על ידי המדינות החברות באו"ם. מכאן ואילך, המאמצים לשימור הסביבה חוו צמיחה מתמדת.

מאי

1.5 יום הפועלים הבינלאומי

יום הפועלים הבינלאומי, הוא "חג הפועלים", מצוין ב־1 במאי כביטוי לסולידריות בין ארגוני עובדים וכביטוי למאבק למען תנאי עבודה טובים יותר. יום זה הוא אחד מסמליו המרכזיים של הסוציאליזם.

ראשיתו של יום זה בהפגנה שהתקיימה בטורונטו ב-15 באפריל 1872 ביוזמת פדרציית ארגוני העובדים, שדרשו לשחרר ממעצר 24 פועלי דפוס שהנהיגו שביתה. העצורים שבתו בדרישה להגביל את יום העבודה ל-9 שעות. כיוון שהתאגדויות ושביתות היו באותו הזמן לא חוקיות, השובתים נעצרו ופדרציית ארגוני העובדים ניצלה את ההזדמנות לקיים הפגנה למען זכויות עובדים והגבלת יום העבודה.

בעקבות המאבק בקנדה, ב-1 במאי 1886 פתחו ארגוני העובדים בארצות הברית בשביתה כללית, בדרישה להגביל את יום העבודה ל-8 שעות. ההפגנות שליוו את השביתה הידרדרו למהומות בהן נהרגו בשיקגו כ-60 מפגינים ו-7 שוטרים. בעקבות האירועים הפכה התנועה הסוציאליסטית את הדגל האדום לסמלה הרשמי, לזכר "דם מעמד הפועלים שנשפך". הוועידה הראשונה של האינטרנציונל הסוציאליסטי השני, שנערכה בפריז ביולי 1889 בהשתתפות 400 משלחות פועלים, קבעה לזכר אירועים אלה את האחד במאי כיום סולידריות בינלאומית של כל הפועלים בכל העולם. חג הפועלים מצוין מאז מדי שנה במדינות רבות בכל רחבי העולם על ידי קבוצות מגוונות של עובדים – במצעדים, בנאומים, בחגיגות, בעצרות ובהפגנות.

3.5 היום הבינלאומי לחופש העיתונות

יום חופש העיתונות העולמי הוכרז על ידי העצרת הכללית של האו"ם בדצמבר 1993, בעקבות המלצת הוועידה הכללית של אונסק"ו. יום זה מזכיר את חשיבותה של העיתונות החופשית, שהיא בסיס לקיום דיון ציבורי פתוח ומושכל וכלי הכרחי לפיקוח וביקורת על מנגנוני השלטון במדינה. תקשורת עצמאית, חופשית ופלורליסטית היא מרכזית לממשל תקין ויש ביכולתה להבטיח שקיפות ואחריותיות, להעצים את האזרחים ולקדם השתתפות בשיח הפוליטי ובתהליך הדמוקרטי. ה-3 במאי מזמן הזדמנות לעסוק בעקרונות היסוד של חופש העיתונות, בכללם החופש לבטא ולכתוב כל רעיון וביקורת ללא חשש מצנזורה; להזכיר לממשלות את הצורך לכבד את מחויבותן לחופש העיתונות; להעריך את מצב חופש העיתונות ברחבי העולם; להגן על התקשורת מפני התקפות על עצמאותה; ולחלוק כבוד לעיתונאיות ולעיתונאים שנפגעו ואף איבדו את חייהם במסגרת מילוי תפקידם.

חופש הביטוי - זכות אדם

"כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי, לרבות החירות להחזיק בדעות ללא כל הפרעה, לבקש ידיעות ולקבלן ולמוסרן בכל הדרכים וללא סייגי גבולות " (סעיף 19 בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם).

חופש ביטוי וגישה למידע הם גורמים מרכזיים בהעצמת אנשים, כתהליך חברתי ופוליטי רב-מימדי המסייע לאנשים להשיג שליטה על חייהם. ניתן להשיג זאת רק באמצעות גישה למידע מדויק, הוגן וחסר פניות, המייצג ריבוי דעות, יחד עם האמצעים להתבטא ולתקשר בצורה אקטיבית, אנכית ואופקית, ובכך להשתתף בחיים הפעילים בקהילה ובמדינה.. על בסיס גורמים אלו, יחד עם נשות ואנשי תקשורת המקפידים על סטנדרטים עיתונאיים אתיים ומקצועיים של עיתונות חופשית, יכולה התקשורת למלא את תפקידה ככלב השמירה של הדמוקרטיה.

17.5 היום הבין-לאומי נגד הומופוביה, טרנספוביה וביפוביה

יום זה מצוין מאז 2005, ותכליתו להפחית את תופעות הלהט"בופוביה ברחבי העולם. את אירועי היום מובילה ועדת הבנ"ה, שנוסדה ומנוהלת על ידי לואי-ז'ורז' טן, אקדמאי ופעיל זכויות אדם צרפתי. התאריך 17 במאי מציין את היום שבו הוסרה ההומוסקסואליות מרשימת הפרעות הנפש על ידי ארגון הבריאות העולמי בשנת 1990.

יום זה נועד להעלות את המודעות לאלימות, לאפליה ולדיכוי ממנו סובלות קהילות אלה ברחבי העולם, ולספק הזדמנות לנקוט פעולה ולקיים דיאלוג עם התקשורת, קובעי המדיניות, החברה האזרחית והציבור הרחב. הוא מעודד יוזמות הפועלות לקידום זכויותיהם של אנשים בעלי נטיות מיניות מגוונות, זהויות או ביטויים מגדריים ומאפייני מין מכל סוג, ובכך מאפשר שילוב נרחב של ביטויים החוברים יחד כדי לחלוק גאווה, אושר ואהבה עם אחרים.

 

אין קמפיין מרכזי שנקבע לציון יום זה על ידי הארגון הבינלאומי, מתוך הבנה כי הקונטקסט החברתי, הדתי, הפוליטי והתרבותי שבו פועלות קהילות הלהט"ב במקומות שונים בעולם משפיע על הפעילויות שחברות וחברי הקהילה המקומיים יובילו. בשנת 2014 צוין היום ביותר מ-130 מדינות בעולם (ביניהן גם מדינות שחל בהן עונש מוות על פעילות הומוסקסואליות בשטחיהן).

יוני

12.6 היום העולמי נגד עבודת ילדים 

ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) השיק את היום העולמי נגד עבודת ילדים בשנת 2002, כדי למקד את תשומת הלב בהיקף הגלובלי של עבודת ילדים ובפעולות והמאמצים הדרושים למיגורה. מדי שנה ב-12 ביוני, יום זה מפגיש ממשלות, ארגוני מעסיקים ועובדים, חברה אזרחית, כמו גם מיליוני אנשים מרחבי העולם כדי לשים זרקור על מצבם של ילדים עובדים ועל מה שניתן לעשות על מנת לעזור להם.

עבודת ילדים

עבודת ילדים האסורה על פי החוק הבינלאומי נחלקת לשלוש קטגוריות: (1) הצורות הגרועות ביותר של עבודת ילדים, המוגדרות כעבדות, סחר, שעבוד חוב וצורות אחרות של עבודת כפייה, גיוס בכפייה של ילדים לשימוש בסכסוכים מזוינים, זנות ופורנוגרפיה, סחר בסמים ועוד פעילויות בלתי חוקיות; (2) עבודה המבוצעת על ידי ילד שגילו מתחת לגיל המינימלי שצוין עבור סוג עבודה זה (כפי שהוגדר בחקיקה הלאומית ובהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מקובלים), ולכן עלולה לפגוע בחינוך הילד ובהתפתחותו המלאה; (3) עבודה המסכנת את רווחתו הפיזית, הנפשית או המוסרית של ילד, בין אם בגלל טבעה ובין אם בגלל התנאים שבהם היא מתבצעת.

ברחבי העולם עובדים כיום כ-218 מיליון ילדות וילדים. הם לא הולכים לבית הספר, ויש להם מעט (או שאין להם) זמן לשחק. רבים אינם מקבלים תזונה או טיפול נאותים. יותר ממחציתם חשופים לצורות הקשות ביותר של עבודת ילדים. יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא כוללים מחויבות גלובלית למגר את עבודת הילדים על כל צורותיה עד שנת 2025.

20.6 יום הפליטים העולמי

יום הפליטים העולמי הוא יום בינלאומי שנקבע על ידי האו"ם כדי להצדיע לאומץ ולנחישות של פליטים, להתחייב לשמירה על זכויות האדם של הפליטים, ולגנות את האלימות, המלחמות והדיכוי הממשיכים להפוך בני אדם לפליטים ברחבי העולם. בכל דקה, 20 אנשים משאירים הכל מאחור כדי להימלט ממלחמה, רדיפה או טרור. בכל מקרה שכזה, בו אנשים נאלצים לברוח כדי להיחלץ מפגיעה ולחפש ביטחון, יש להם זכות להיות מוגנים.

אמנת הפליטים

ב-1945, לאחר מלחמת העולם השניה, היו ברחבי אירופה כ-8 מיליון פליטים, 200,000 מתוכם יהודים ניצולי שואה. בשנת 1951 נחתמה האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים, במטרה להבטיח הגנה לאנשים שנרדפים בארצותיהם ונאלצים לברוח ממדינתם על מנת להציל את נפשם. בשנת 1967 נוסף לאמנה פרוטוקול המרחיב את מוקד עיסוק האמנה בפליטים ברחבי העולם כולו ולא באירופה בלבד.

האמנה מגדירה פליט כאדם שאולץ לברוח או גורש מארצו או ממקום המגורים שלו בשל חשש מבוסס מרדיפה על רקע מוצאו הדתי, האתני, לאומיותו, השתייכותו לקבוצה חברתית מסויימת או השקפתו הפוליטית. אבן היסוד שלה היא עקרון אי-ההחזרה, הקובע כי אין להחזיר פליט למדינה שבה צפויה סכנה לחייו או לחירותו. בנוסף, האמנה קובעת כי פליטים ראויים לכל הפחות לאותם סטנדרטים של יחס מהם נהנים אזרחים זרים אחרים במדינה מסוימת, ובמקרים רבים לאותו היחס כמו אזרחים, ובכלל זה: הזכות לעבוד, הזכות לדיור, הזכות לחינוך, הזכות לסעד וסיוע ציבוריים, הזכות לחופש דת, הזכות לגשת לבתי המשפט, הזכות לחופש תנועה, הזכות להנפקת תעודת זהות ועוד.

יולי

18.7 יום נלסון מנדלה הבינלאומי

"כל כך קל לפרק ולהרוס, הגיבורים הם אלה שעושים שלום ובונים". נלסון מנדלה

נלסון מנדלה הקדיש את חייו לשירות האנושות - כעורך דין לזכויות אדם, אסיר מצפון, משכין שלום בינלאומי והנשיא הראשון שנבחר באופן דמוקרטי של דרום-אפריקה החופשית. יום מנדלה הוא יום עולמי של קריאה לפעולה, המציין את הרעיון כי לכל אדם יש את הכוח לשנות את העולם ואת היכולת להשפיע. ב-18 ביולי בכל שנה, העצרת הכללית של האו"ם מזמינה את כולם לציין את יום נלסון מנדלה הבינלאומי על ידי יצירת שינוי בקהילות שלהם: לכל אחת ולכל אחד יש היכולת והאחריות לשנות את העולם לטובה! יום מנדלה הוא הזדמנות לעשות מעשה ולעורר שינוי.

איך נולד יום מנדלה?

בנובמבר 2009, כהוקרה על תרומתו של נשיא דרום אפריקה לשעבר לתרבות השלום והחופש, הכריזה עצרת האו"ם על ה-18 ביולי "יום נלסון מנדלה הבינלאומי". החלטתה זו מכירה בערכיו של מנדלה, במסירותו לשירות האנושות ותרומתו : לפיוס בין קבוצות ויישוב סכסוכים, קידום והגנה על זכויות אדם, שוויון מגדרי וזכויות ילדים וקבוצות חלשות אחרות, המאבק בעוני קידום צדק חברתי, המאבק הבינלאומי לדמוקרטיה וקידום תרבות שלום ברחבי העולם.

אוגוסט

19.8 היום ההומניטרי העולמי