top of page

פורום חינוך לזכויות אדם הוקם בשנת 2019 על ידי מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח, במטרה להוות בית למורות ומורים המאמינים בחינוך ככלי לשינוי חברתי, בחינוך לזכויות אדם, לדמוקרטיה ולמאבק בגזענות. הפורום נועד לספק לאנשי ונשות חינוך מרחב למידה, הכשרה ושיתוף, ומרחב לאקטיביזם חינוכי והעשרה מקצועית בנושאי זכויות אדם ופדגוגיה ביקורתית.

 

החל מ-2023 מלווה מחלקת החינוך של האגודה גם את פורום מנהלי ומנהלות בתי ספר לזכויות אדם. פורום המנהלים.ות הוא קבוצת עמיתים העוסקת בשאלות ערכיות בשדה החינוך בסוגיות של זכויות אדם. הוא פועל לקידום ערכי הדמוקרטיה במערכת החינוך ומהווה קהילה המייצרת שייכות ערכית ומקצועית.

ליצירת קשר והצטרפות לפורום חינוך לזכויות אדם לחצו כאן

מחלקת החינוך פועלת על מנת להגביר את קולם של אנשי ונשות החינוך במרחב הציבורי, ומייצרת פלטפורמה לפעילות חינוכית אקטיביסטית. המחלקה מספקת ליווי פרטני לצוותי חינוך ומענה פדגוגי ומשפטי לסוגיות שונות העולות בנושאי חינוך וזכויות אדם.

אם אתן ואתם מאמינים בחינוך ככלי לשינוי חברתי, מקומכם/ן איתנו!

פורום חינוך
לזכויות אדם

1.2.24

ההפיכה ממשיכה בחסות המלחמה- הצעת החוק לרדיפת והשתקת עובדי הוראה

27.7.23

מורות ומורים חברי הפורום הפעילים במאבק החינוך נגד ההפיכה המשטרית, התראיינו לכתבה בדה-מרקר על השלכות ביטול עילת הסבירות על מערכת החינוך הממלכתית ומעמד המורים.

23.3.23

הפגנה מול ארגון המורים: "החקיקה לא תותיר את זכות השביתה על כנה".

19.7.23

ביטול עילת הסבירות יפגע בחינוך ילדינו: קריאה לארגוני המורים להצטרף למאבק נגד ביטול עילת הסבירות ולמנוע פגיעה אנושה בציבור המורים והמורות, בחינוך הממלכתי ובערכיו.

22.03.23