top of page

רב תרבותיות וחיים משותפים במוסדות אקדמיים להכשרת מורים ומורות
אנו גאים להציג את נייר העמדה העוסק ברב-תרבותיות וחיים משותפים בין יהודים/ות וערבים/ ות במוסדות אקדמיים להכשרת מורים ומורות. פלורליזם, הכלה, סובלנות וחינוך לרב תרבותיות הם ערכים המצויים בליבת זכויות האדם והינם רלוונטיים לכל אנשי ונשות החינוך באשר הם. ערכים אלו רלוונטיים שבעתיים במציאות המאפיינת את החברה בישראל, שבה מערכות החינוך נפרדות והמפגש בין ערבים ויהודים הוא נדיר כל כך. בשנים האחרונות אנו עדות להתפשטות תפיסות גזעניות, הבאות לידי ביטוי בין היתר בחקיקה המצמצמת את המרחב הדמוקרטי.


דווקא היום, לאחר חקיקת חוק הלאום אשר העמיק את השסע הערבי-יהודי, מוסדות אקדמיים בכלל ומוסדות הכשרת מורים בפרט נקראים לעשות מאמץ משמעותי לקידום חינוך לרב תרבותיות ולניצול כל פלטפורמה אפשרית לעידוד חיים משותפים. בלי מפגש אמיתי ושוויוני ככל הניתן, נמשיך לחיות זה לצד זו, ולא זה יחד עם זו. גופים נוספים, ובהם גם נשיא המדינה, באמצעות מיזם "תקווה ישראלית", הבינו אף הם כי השאיפה לקידום חיים משותפים היא מטרה חיונית בימינו. בזירה זו פועלת האגודה לזכויות האזרח על מנת לעודד מוסדות חינוכיים בכלל, ומוסדות להשכלה גבוהה בפרט, ליזום ולהפעיל תכניות בנושא זה במסגרת תכניות הכשרת המורים/ות.


נייר העמדה נכתב על-ידי שתי מרצות וחוקרות מובילות בהכשרת מורים והוא מציע, לצד המלצות יישומיות. 23 הניתוח התיאורטי, המסמך הוא פרי שיתוף פעולה מתמשך של מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח עם מוסדות להכשרת מורים והוא תוצר של תהליכי חשיבה וניסיון מצטבר באגודה ושל שתי הכותבות.


מחלקת החינוך של האגודה עוסקת בקידום חינוך לזכויות אדם מזה שלושה עשורים. בין היתר כוללת עשייתה: פיתוח ולימוד קורסים אקדמיים בנושא חינוך נגד גזענות; פיתוח גישה חינוכית וכלים מעשיים לאנשי ונשות חינוך; הובלת כנסים אקדמיים בנושא חינוך לזכויות אדם וערכים דמוקרטיים; ייעוץ וליווי למוסדות הכשרת מורים; ועוד.


ברצוני להודות לד"ר וורוד ג'יוסי ולד"ר גליה זלמנסון לוי, על הכתיבה היסודית והמעמיקה ועל ההמלצות מאירות העיניים של נייר העמדה; לצוות מחלקת החינוך באגודה ולמנהל המחלקה, שרף חסאן, על העבודה המקצועית ארוכת השנים לקידום חינוך לזכויות אדם במערכת החינוך ובמערכת ההשכלה הגבוהה; לד"ר מרסלו וקסלר, היועץ האקדמי של מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח על השותפות לדרך ועל העמדה הערכית-חינוכית העקבית; ולשותפות ושותפים שלנו באקדמיה, שתרמו לנו רבות בהשתתפות בשולחן עגול בנושא הנייר, בהערות וברעיונות שהועלו בתהליך מתחילתו ועד סופו.


אנו תקווה שנייר העמדה ישרת אתכם/ן ויסייע בהובלת שינוי במערכת ההשכלה הגבוהה ובהמשך בחברה בישראל. שינוי זה ראוי שיחל בתוך מסלולי הכשרת המורים, שיתוו את הדרך לדור העתיד של מערכת החינוך ולעמיתיהם במכללות ואוניברסיטאות. ניתן לפנות למחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח על מנת לקבל סיוע ביישום ההמלצות, ליווי וייעוץ לסגל ולסטודנטים/ות בנושאים האמורים.


שרון אברהם-ויס, מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח


Comments


bottom of page