top of page

70 שנה לציון יום זכויות האדם הבינלאומי This is Israel
ב-10 בדצמבר מציינים בישראל ובעולם את יום זכויות האדם הבינלאומי. לפני 70 שנה, ביום זה, התקבלה בעצרת הכללית של האו"ם ההכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם, בה מופיעות הזכויות השונות המגיעות לכל אדם באשר הוא אדם, ועליהן מחויבים הפרט והמדינה לשמור. גם מדינת ישראל, בין שאר מדינות העולם, חתומה על ההכרזה ועל האמנות שנוצרו בהמשך.


השנה הפקנו פרויקט מיוחד לציון 70 שנה להכרזה בדבר זכויות האדם, פרויקט ייחודי המשלב את הפקת השיר This Is Israel – ווידאו קליפ לצד ערכות חינוכיות כמיטב המסורת במחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח. אנו מזמינות אתכם לצפות בווידאו קליפ ולהשתמש במערכי השיעור המוצעים, כדי לדון בסוגיות זכויות האדם המוצגות בשיר ובקליפ ולעורר דיון חינוכי על חשיבות ההגנה על זכויות האדם, על מחאה ואמנות ככלי לשינוי חברתי ועל הרלוונטיות של ההכרזה בדבר זכויות האדם גם 70 שנה לאחר שנחתמה באו"ם.


הערכה החינוכית מתאימה לעבודה עם התלמידים והתלמידות במסגרות החינוך הפורמאליות והלא פורמאליות ומיועדת לגילאי חטיבת ביניים ומעלה.


בברכה,

צוות מחלקת החינוך, האגודה לזכויות האזרח בישראל.


Σχόλια


bottom of page