top of page

ב-1 בספטמבר הצלצול הוא בשבילנו

מורות ומורים, נשות ואנשי חינוך יקרים,


בצל איום השביתה שמרחף מעל פתיחת שנת הלימודים בתיכוניים, האחד בספטמבר השנה הוא בסימן התעוררות ציבורית גדולה סביב האיומים על מערכת החינוך.


אל מול הפגיעה בערכים הדמוקרטיים, ההומניסטיים והליברליים של החינוך הממלכתי הציבורי, חברנו למחאת החינוך - קואליציית חירום של התארגנויות מורים.ות, מנהלי.ות בתי ספר, נשות ואנשי חינוך, הורים, תלמידים.ות וארגוני חברה אזרחית, שהתאגדו יחד כדי לקדם חינוך ממלכתי שוויוני.


חברות וחברי פורום חינוך לזכויות אדם לוקחים חלק פעיל בהפגנות, בכנסים ובפעילויות המחאה הרבות שמתקיימות מזה חודשים ארוכים, וביתר שאת בשבוע האחרון, ויגיעו לשיאן בשבת הקרובה בהפגנות בכל רחבי הארץ בשיתוף עם מטה המאבק נגד ההפיכה המשטרית. במסגרת מחאת החינוך גם פורסם מסמך משותף של עקרונות יסוד בתחום החינוך, כחלק מהמאבק למען הדמוקרטיה.


המאבק למען הדמוקרטיה: עקרונות יסוד בתחום החינוך

המשבר בחינוך אינו מנותק מהמציאות המשברית הכללית, כשהדמוקרטיה השברירית-ממילא של ישראל נמצאת בקריסה תחת ההפיכה המשטרית, והגזענות, האפליה וההסתה הפכו לנורמה בהובלת נבחרי ציבור בממשלה. החברה הערבית במיוחד סובלת מפשיעה ואלימות גואה ומתקשה לראות אופק ואפשרות לשינוי.


במציאות קשה זו, לכם - נשות ואנשי החינוך - תפקיד מרכזי במאבק על דמותה של ישראל כמדינה וחברה דמוקרטית: אתן המורות שמציבות בכיתה אלטרנטיבה חינוכית ליסודות הרעיוניים שעומדים בבסיס ההפיכה המשטרית, כאשר אתן מיישמות אסטרטגיות פדגוגיות לחינוך לדמוקרטיה ונגד גזענות; אתם המורים שפועלים בתוך ומחוץ לבית הספר למען שינוי חברתי המבוסס על ערכים ועקרונות של זכויות אדם, צדק ושוויון; אתם מנהלות ומנהלי בתי הספר שיודעים את שליחותכם החשובה במיוחד בתקופה זו – לחנך את אזרחי העתיד שיהיו בוגרים חושבים, מעורבים ומחויבים לזכויות אדם ולערכים דמוקרטיים.


צפו בסרטון שיצרה רתם איזק, שמחזק את אנשי ונשות החינוך ומעודד אותם לדבר דמוקרטיה עם הילדים והילדות שלנו.


Comments


bottom of page